Club Holland is een vereniging die zich regelmatig oriënteren en verdiepen in sociaal/maatschappelijke -, economische - en bedrijfsmatige activiteiten en ontwikkelingen.

Zij bestaat uit een groep van ca. 40 personen uit alle geledingen van de samenleving die zich op één of meer van deze terreinen professioneel bezighouden of daarin haar sporen hebben verdiend. Zij zijn woonachtig of werkzaam in het Westland.

De sociëteit organiseert geregeld bezoeken aan op deze terreinen actief zijnde instanties en bedrijven, zowel binnen als buiten het Westland. Zij nodigt geregeld sprekers van die bedrijfs- en/of die beleidsvelden uit voor nadere informatie of voor het beleggen van discussies hieromtrent. De bijeenkomsten van haar eigen vergaderingen vinden plaats eens in de twee weken bij BIJ 5 in Naaldwijk.

Het lidmaatschap kan op uitnodiging worden verkregen.


© 2016 Club Holland - Alle rechten voorbehouden - Privacy Policy & Cookies