Club Holland is een actieve vereniging van circa 40 ondernemende personen in verschillende sectoren. Hierbij is het gemeenschappelijk kenmerk dat zij overwegend wonen of werken in het Westland. De vereniging oriënteert en verdiept zich regelmatig gezamelijk op een informele manier in sociaal maatschappelijke-, economische- en bedrijfsmatige activiteiten en ontwikkelingen. Zo wordt het mogelijk gemaakt om van- en met elkaar te profiteren en een uitgebreid netwerk van zakelijke relaties op te bouwen.

Dit doet Club Holland door geregeld bezoeken bij (deze) innoverende bedrijven in te plannen, zowel binnen als buiten het Westland. Hiernaast worden er sprekers van de betrokken bedrijfs- en/of beleidsvelden uitgenodigd voor nadere informatie en voor het starten van inspirerende discussies. De bijeenkomsten vinden normaliter één keer per twee weken plaats bij Grand Café Bij5 in Naaldwijk.

Het lidmaatschap van Club Holland kan uitsluitend op uitnodiging worden verkregen.